Biologisch, biologische voeding, biologisch eten, biologische producten, biologische vis.
Duurzame voeding: vijf woorden vatten samen wat duurzame voeding inhoudt: bio, regionaal, seizoensgebonden, fair trade en gezond.

Verse, biologische producten uit eigen regio zijn niet alleen goed voor het leefmilieu maar ondersteunen ook de lokale economie en vormen de basis van een heerlijke, gezonde maaltijd. De combinatie van deze vijf criteria zal echter niet voor elk product mogelijk zijn. De bedoeling is wel te streven naar een maaltijd waarin met elk criterium zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.


Jongeren en biologische voeding

Veel jongeren tussen de 12 en 25 vinden dat biologisch voeding best bij hun past. Biologisch eten had lange tijd een suf imago, blijkbaar begint dat onder de jongeren weg te trekken. Zij vinden het voedsel niet hip en trendy maar associëren het vaak met vers, gezond en diervriendelijk. Uit onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) blijkt dat 70 procent van de jongeren positief tegen het biologische eten aankijkt, alleen de prijs staat hen nogal tegen.
Biologische producten worden door jongeren vaak gehaald in de supermarkt. Uitwonenden halen er hun avondmaaltijden maar ook thuiswonenden weten de weg tussen de schappen te vinden naar de biologische tussendoortjes en lunches. Omdat uitwonende jongeren vaak voor gemak gaan kopen zij hun voedsel vaak in (benzine)stations en supermarkten. Ook eten zij vaak bij bedrijfsrestaurants, kantines en trein- of benzinestations. Goede verkooppunten dus voor biologische producten.
jongeren.blog.nl


Mensen stappen over op biologisch, duurzaam of fairtrade voeding en producten.
FairTrade
Bananen zijn een van de meest geconsumeerde en verhandelde voedselsoorten ter wereld. Per jaar worden wereldwijd bijna 100 miljoen ton bananen geconsumeerd. Na graan, suiker, koffie en cacao zijn bananen de meest verhandelde agrarische producten.
De Colombiaanse Fairtrade gecertificeerde bananenproducenten ontvangen minimaal een stabiele prijs die de kosten van duurzame productie dekt.
Duurzame voeding
Een actieve groep vrijwilligers in Houten heeft de afgelopen maanden winkeliers, bedrijven, horeca, organisaties en de lokale overheid benaderd om fairtrade producten te verkopen en te gebruiken. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat horeca overstapten op fairtrade producten. Met Houten heeft Nederland op dit moment vier Fairtrade Gemeenten. Eerder behaalden Goes, Groningen en Het Bildt al deze eervolle titel.

Nederland moet koploper duurzame voeding worden
Nederland moet in 2015 toonaangevend in de wereld zijn op het gebied van de productie en consumptie van duurzame voeding. Dat verklaarde Gerda Verburg, minister van LNV, gisteren tijdens de presentatie van de Nota Duurzaam Voedsel. In de beleidsnota geeft Verburg aan dat de huidige wijze van productie en consumptie verre van duurzaam zijn.


In steeds meer supermarkten kunt u volop kiezen voor biologisch en duurzame voeding en producten. Biologische voeding staat voor puur, gezond en smaakvol. Daarbij gaat het vaak ook om streekproducten.


Horeca vanaf 1 januari officieel biologisch
Vanaf 1 januari 2010 kunnen hotels en restaurants zichzelf officieel "biologisch" gaan noemen. Skal heeft voor de
horeca een speciaal certificeringsprogramma ontwikkeld. De criteria hebben betrekking op het aankooppercentage
biologische producten ten opzichte van gangbare producten.
Er is keus uit drie varianten: brons, zilver of goud voor respectievelijk tenminste 40%, 60% en 80% biologische
producten. Dit percentage moet behaald worden in acht verschillende productgroepen; zo is het biologische karakter
in alle menu’s breed vertegenwoordigd.
Geïnteresseerde horecabedrijven kunnen zich vanaf begin 2010 aanmelden bij Skal. Skal is de Nederlandse
certificeringsorganisatie voor biologische landbouw.

Bron: Biologica.nl
 

Wil jij milieuvriendelijk leven, shoppen en eten?
Raadpleeg dan EcoGids Nederland .nl
Wil jij weten waar je in Rotterdam bewust en verantwoord kan
shoppen en eten? Check de EcoGids Rotterdam


Voedselveiligheid van biologische producten

Geen simpel antwoord
De vraag of het eten van biologische producten op korte termijn bijdraagt aan de gezondheid, is niet met een simpel 'ja' te beantwoorden.
Er is nog nooit grootscheeps epidemiologisch onderzoek gedaan naar het verschil in levensverwachting tussen mensen die biologisch en die regulier eten.

Biologische producten bevatten niet méér eiwitten, mineralen en vitamines. Wel is duidelijk dat het voedingspatroon grote invloed heeft op de gezondheid.
Er zijn aanwijzingen dat bij jonge kinderen die biologisch eten minder problemen voorkomen met allergie en dat bejaarden die biologisch eten minder gezondheidsklachten hebben. Waarschijnlijk zijn verschillen in leefwijze en leefmilieu mede van belang.
Wel is zeker dat biologische landbouw bijdraagt aan een schoner milieu, omdat de sector geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen toepast. Daarmee draagt ze bij aan de gezondheid van iedereen. Waar de biologische sector ook goed op scoort is dierenwelzijn. Dieren in de biologische landbouw zijn ruim gehuisvest en kunnen buiten lopen. Het preventief toedienen van geneesmiddelen (bijvoorbeeld in het voer) is, anders dan in de reguliere landbouw, verboden. Een dier krijgt alleen medicijnen als het ziek is.
Het gebrek aan harde cijfers is vervelend. Vervelend, omdat het ministerie van Landbouw het belang van goed onderzoek naar de verschillen met en overeenkomsten tussen biologische en gangbare landbouw onvoldoende inziet. Een recent rapport over de veiligheid van biologisch voedsel dat het Expertisecentrum van het ministerie van Landbouw begin 2001 publiceerde, behandelt puntsgewijs de mogelijke gevaren van biologische landbouw.

EKO-keurmerk
Biologische producten zijn te herkennen aan het EKO-keurmerk. Op biologisch-dynamische producten kan behalve het EKO-keurmerk ook het Demeter-keurmerk staan. De controle op dit keurmerk is in handen van de Nederlandse organisatie SKAL. SKAL-controleurs kunnen de boerenbedrijven onaangekondigd bezoeken.

Standpunt Milieudefensie
Milieudefensie vindt biologische landbouw de meest duurzame manier van landbouw. Het zou heel gewoon moeten zijn dat alle boeren op de schoonst mogelijke manier produceren. Dat is hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Bron: milieudefensie.nl


Verdere groei biologisch voedsel verwacht

"Met het kopen van biologische producten kunnen consumenten in één keer via de winkelwagen actief bijdragen aan een beter milieu en meer dierwelzijn," aldus CBL-voorzitter en ondertekenaar Klaas van den Doel. "Supermarkten willen het de consument hiermee zo makkelijk mogelijk maken om duurzaam te consumeren."
De afgelopen jaren is de verkoop van biologisch voedsel explosief gegroeid in supermarkten. In supermarkten kunnen consumenten niet meer om biologisch heen. Het CBL schat in dat de consument in 2007 voor 530 miljoen euro aan biologische producten heeft gekocht.

Gezondere moedermelk door biologisch eten
Een Nederlands-Zwitsers onderzoek heeft bevestigd dat moeders die biologisch eten, gezondere moedermelk hebben. Volgens onderzoeker dr Lukas Rist is dit onderzoek het bewijs dat biologisch voedsel gezonder is voor de mens.

Het onderzoek werd recent gepubliceerd in het vooraanstaande "British Journal of Nutrition". In het onderzoek werden 312 zogende Nederlandse moeders gevolgd. Moeders die minstens 90% biologisch consumeerden hadden hogere percentages CLA's in hun melk. Hoe groter het aandeel biologisch was in het voedingspatroon, hoe hoger het gehalte aan CLA's. Deze bevorderen onder andere het immuunsysteem. Er is een toenemend aantal wetenschappelijke aanwijzingen dat CLA's met name op jonge leeftijd een positief effect hebben op gezondheid.

(Bronnen: Vakblad AGF, British Journal of Nutrition)

Franse minister: verdubbel biologisch areaal
4 oktober

De Franse minister van Landbouw, Barnier, wil het areaal biologische landbouw in Frankrijk de komende vijf jaar verdubbelen. Hij heeft dan ook beloofd hiervoor flink in de buidel te tasten.

Barnier heeft aangegeven de uitgaven voor onderzoek op het gebied van biologische landbouw te willen verdubbelen. Ook de organisaties voor biologische landbouw en voedingsproducten krijgen 3 miljoen per jaar. Boeren die willen overstappen zullen, waar mogelijk, steun krijgen. Op dit moment importeert Frankrijk, net als Nederland, een groot deel van het biologisch voedsel.

De doelstelling van de Nederlands overheid op het gebied van biologische landbouw is al enkele jaren: 10% biologisch areaal in 2010. Op dit moment is het percentage 2,5 %. In november wordt de nieuwe landbouwnota, met nieuwe doelstellingen, verwacht.Louis Bolk Instituut, onderzoek voor biologische landbouw, voeding en ...
Voeding, en dus ook biologische voeding, moet veilig zijn voor de consument. ...

De verkoop van biologische voeding in Nederland neemt toe. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste vinden veel mensen de smaak van biologisch ...

Wat is ecologische voeding? De uitgangspunten van Velt.
• Biologische productie
Biologische productie betekent duurzame productie. Ze voldoet aan economische, ecologische en sociale verwachtingen. De biologische landbouw produceert hoogwaardige voedingsmiddelen zonder residu’s van schadelijke stoffen voor mens en milieu. Een optimale bodemvruchtbaarheid en genetische diversiteit zijn van groot belang. Landbouwhuisdieren moeten hun soorteigen gedrag kunnen uiten.

In 2050 zal de wereld 9 miljard inwoners tellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende kwalitatief voedsel is voor dit grote aantal mensen? Dat kan alleen met een duurzaam landbouwsysteem. Stilaan is er steeds meer aandacht door een begrip als duurzaamheid, maar hoe breng je dit in de praktijk en welke bijdrage kan biologische landbouw hieraan leveren?


Biologische voeding
Voor veel mensen is biologisch ook synoniem voor een gezonder en kwalitatief beter product. Volgens de wet is een biologisch product niet veiliger of gezonder dan een ander. Wel is biologische landbouw meer met milieuvriendelijkheid te rijmen. Scheikundige bewerkingen worden in een biologisch teeltproces volledig of zoveel mogelijk vermeden. In de landbouw is het behoud van de vruchtbaarheid van de bodem een heel belangrijk gegeven. Biologische landbouw wordt gekenmerkt door een lange rotatie van lange teelten, zodat de bodem zich op natuurlijke wijze kan herstellen en door de recyclage van organische stoffen. Biologische dierproductie steunt op veevoeders waarvan 90% afkomstig zijn van biologische landbouw. De dieren lopen meestal buiten en er worden geen geneesmiddelen preventief toegediend.

Buitenlandse biologische producten
De Belgische productie van biologische producten is niet toereikend voor de inlandse vraag. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van biologische producten die gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de bevoegde instantie van om het even welke lidstaat. Voor andere landen bestaat een lijst van landen waarvan de biologische productieregels beschouwd worden als evenwaardig aan die van de Europese Unie. Andere landen moeten eerst bewijzen van biologische productie voorleggen aan het certificatieorganisme van het Ministerie van Landbouw."Ik eet ook zoveel mogelijk biologisch en niet omdat het nou toevallig 'iets van deze tijd' is. Ik vind het belangrijk om te weten waarmee je jezelf voedt. Je eet ten slotte om gezond te leven en waarom zou je jezelf niet voeden met voedsel dat op een gezonde en natuurlijke wijze tot stand is gekomen? Ik vind het wel belachelijk dat biologisch eten zo duur is. Daar zou de overheid wat aan moeten veranderen!"

"Ik ben er van overtuigd dat biologische voeding meer/betere voedingsstoffen bevat. Ik vind het belangrijk dat producten zonder chemie groeien onder invloed van de zon in de volle grond. Groenten en fruit zijn van nature niet perfect rond, zonder plekjes, allemaal dezelfde maat, enz.. "

"Ik eet zoveel mogelijk biologisch maar vind het jammer dat het vaak zoveel duurder is. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn: dat niet-biologische producten duurder zijn. Daarnaast zouden alle toevoegingen weer uit de etenswaren moeten verdwijnen!"

"Biologisch is uiteraard het beste om te eten er kleeft echter wel een 'maar' aan. Wie bewijst mij dat het ook echt zo is? Ze kunnen wel zoveel op dat papiertje zetten en het vol met keuren plakken maar ik ben er niet bij geweest. Wat ik minstens zo belangrijk vind is het niet eten van toevoegingen, de zogenaamde E stoffen, en kleurstoffen. Dat is de grootste rotzooi en ik kijk altijd of het er niet in zit in de hoop dat het ook echt zo is. Afijn, ik ga dit najaar beginnen met een groentetuintje voor ons tweetjes en daar komt geen druppeltje chemische rotzooi in geloof dat maar van mij. Wil je echt zuiver biologisch eten dan moet je zelf een tuintje beginnen en je eigen voedsel kweken. Wat betreft vlees dat eet ik wel, ik denk dat ons lichaam, met mate, die bouwstoffen goed kan gebruiken."

 

Biologisch hondenvoer, natuurlijk het allerbeste voor uw hond.

Wat is biologische vis

Biologische wijnen en biologisch dynamische wijnen

Alles over biologisch eten, natuurvoeding en allerlei producten

Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.

Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbel glas komt terug.

Energielabel voor huizen - Energielabel voor woningen